Over de vereniging

De VAK is een platform voor antroposofische kinderopvang in Nederland

Ons werkterrein bestaat uit (antroposofische) kinderdagverblijven, gastouderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Iedereen die interesse heeft in het antroposofisch mensbeeld en de antroposofische pedagogie, is van harte welkom bij onze vereniging. Wij zijn geen keurmerk of kwaliteitssysteem, maar wij staan wel voor kwaliteit en willen onze leden inspireren hiernaar te blijven streven.

Doel van de vereniging is het bundelen van krachten binnen het werkveld en het delen van kennis over de antroposofische kinderopvang met elkaar en daarbuiten.

Wij doen dit op de volgende manier:

 • Het organiseren van activiteiten en een jaarlijkse landelijke bijeenkomst voor het werkveld;
 • Het delen van kennis en ervaring over relevante onderwerpen (zowel pedagogisch/inhoudelijk als op het gebied van bedrijfsvoering);
 • Het bieden van ondersteuning voor en in samenwerking met pedagogisch medewerkers en leidinggevenden;
 • Het promoten van antroposofische kinderopvang als beweging in de kinderopvang;
 • Het inspelen op hedendaagse ontwikkelingen in de maatschappij.

  Wie is de vereniging?

  De vereniging wordt gevormd door de leden: ze geven zelf richting en invulling aan bijeenkomsten en projecten. De leden nemen daarin een actieve houding en eigen verantwoordelijkheid.

  We onderscheiden twee werkgebieden:

  1. Directie en management: onder andere gericht op visie en strategie.
  2. Pedagogisch medewerkers: onder andere gericht op inhoud en uitvoering.

  Wil jij ook lid worden van de vereniging antroposofische kinderopvang?