Berichten

Doel van deze dag is elkaar te ontmoeten en samen oefenend ervaringen op te doen om
straks weer met frisse energie en vanuit vernieuwd inzicht de kinderen te begeleiden!
In de ochtend gaan we d.m.v. euritmische oefeningen vanuit de verschillende invalshoeken
‒ samenwerking, communicatie en pedagogische ruimte ‒ verdiepend aan het werk.
In de middag oefenen we samen aan gebaren voor de klas of groep. Hiervoor is eigen
inbreng welkom: neem een bewegingsritueel, versje of liedje mee waarvoor je zinvolle
bewegingen zoekt of dat je wilt “opfrissen”. Zo kunnen we elkaar weer inspireren en door de
euritmie handvaten krijgen om de kinderen gezond makende bewegingsstructuren aan te
bieden.

Lid worden