Berichten

Sociale samenhang 
Een kinderopvang is een kleine gemeenschap waarin kinderen zich gezien kunnen voelen. Daarvoor is het noodzakelijk dat pedagogisch medewerkers weten wat er buiten de opvang in het leven van het kind speelt (thuis en op school). En ouders moeten tegelijkertijd weten wat er tijdens de opvangdag speelt, zodat het kind thuis niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen, maar het leven gewoon door kan gaan. We hechten daarom aan een goede relatie met de ouders en de school. Kinderen voelen zich gedragen wanneer ze ervaren dat er verbinding is tussen de mensen die op verschillende plekken voor hen zorgen.

‘Sociale samenhang is de bodem waarop het leven gewoon door kan gaan, en kinderen de dag als een geheel kunnen ervaren zonder ‘knips’ tussen thuis, opvang of school en opvang’.

Maatschappij 
Jonge kinderen brengen relatief veel tijd door in de kinderopvang in een leeftijdsfase die zeer vormend is. In de kinderopvang werken we mee aan een gezonde en vruchtbare basis voor het verdere leven. Vanuit een gezonde basis zal een kind later zijn weg in het leven vinden en zijn unieke bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Het werk in de kinderopvang is daarmee werken aan de toekomst.

Lid worden