Berichten

Jaarfeesten
In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld.

Spel en fantasie
De creatieve vermogens die elk kind in aanleg heeft, komen tot ontwikkeling in een omgeving die de fantasie aanspreekt. Bijvoorbeeld in het vrije spel, speelgoed dat niet gedetailleerd en ‘af’ is maar tot de verbeelding spreekt, werken met natuurlijke materialen van hoge kwaliteit, kunstzinnig vormgegeven materialen en creatieve activiteiten als tekenen, schilderen en boetseren. Dit biedt het kind ruimte voor originaliteit en beweeglijkheid.

Natuur en gezondheid
Gezondheid heeft te maken met de mate waarin we in balans zijn en in harmonie met onze omgeving leven. Het respectvol leven in en met de natuur ondersteunt een gezonde ontwikkeling van kinderen en wordt bewust nagestreefd. Dit uit zich er onder meer in dat we kiezen voor biologisch(e) (dynamische) voeding en natuurlijke verzorgingsproducten. We leven met de seizoenen door bijvoorbeeld onder verschillende weersomstandigheden naar buiten te gaan en door binnen op de seizoenstafel zichtbaar te maken wat zich in de natuur afspeelt. We maken dankbaar gebruik van alle spelmaterialen die de natuur ons biedt en verwonderen ons buiten over alles wat groeit en bloeit. Alles wat stamt uit de levende (organische) wereld kan het kind goed ‘verteren’ en leren kennen omdat het zelf tot die wereld behoort. Al het niet-levende (anorganische) is het kind in principe wezensvreemd en dat maakt het dus moeilijker voor het kind om zich ermee te verbinden. Liedjes, verhalen, poppen(kast) en spel krijgen de kinderen daarom ook ‘live’ en bewust niet via tv/dvd/cd en computerspel.

Duurzaam
Het werken met jonge kinderen is werken aan de toekomst. Daarom voelen wij een verantwoordelijkheid om duurzaam te ondernemen. De aarde moet voor onze kinderen en hun kinderen nog langer mee. Dit uit zich onder meer in milieubewuste keuzes bij huisvesting en inkoop en door samenwerking met duurzame en/of lokale leveranciers, ondernemers en organisaties.

‘Bewust dingen doen en laten in het belang van het milieu, de natuur en het kind’.

Lid worden