Berichten

Afgestemd op het kind

Vanuit inzicht in ontwikkelingsfasen van het kind worden omstandigheden gecreëerd waarin kinderen zich vrij en gezond kunnen ontwikkelen. De omgeving en werkwijze zijn gericht op het opdoen van zinvolle ervaringen en geven ruimte aan de individuele ontwikkeling van het kind. De basishouding van de pedagogisch medewerker is vragend: wat heeft dit kind van mij nodig om een volgende stap te kunnen zetten?

“Vanuit inzicht in de ontwikkelingsfasen van het kind en met oog voor de eigenheid van het kind kan vaak aan het gedrag afgelezen worden wat het kind nodig heeft.”

 

Verbinding met de omgeving 
We helpen kinderen zich te verbinden met zichzelf, hun omgeving en de mensen om zich heen. Het vermogen je te verbinden (ook wel hechting genoemd) is de basis voor alle sociale relaties. Jonge kinderen zijn nog één met de omgeving en hebben nog geen filter om goede en slechte indrukken van elkaar te onderscheiden, terwijl alles wel diep binnenkomt. Voor de bescherming tegen teveel en slechte indrukken is het jonge kind nog helemaal afhankelijk van de volwassene. Vanaf een jaar of 7 jaar beleven kinderen de wereld vooral in beelden en leven nog voornamelijk in hun gevoel. Pas in de puberteit ontmoet de jongere de werkelijkheid zoals die is. Dit betekent dat we de ‘echte’ wereld van de volwassenen in de kinderopvang nog op afstand houden of aanpassen aan de belevingswereld van het kind. Indrukken die een kind nog niet kan plaatsen, kunnen stress veroorzaken, terwijl een kind zich zal verbinden met een omgeving die begrijpelijk en prettig is.

Lid worden