Bestuur van de vereniging

De voorzitter

Yvette Broumels van Olles Huis

Ik ben Yvette, moeder van vier jongens (bijna 18, 17, 11 en 9) en getrouwd met Joost. Sinds 2016 ben ik mede vennoot van Olles Huis CV. Een antroposofisch kinderdagverblijf, peuterklas en BSO in Den Haag.

Mijn eigen onderneming die mij ontzettend veel energie geeft maar waar je ook met veel vragen kan worden geconfronteerd. Situaties waarbij je de kennis, ervaring en ondersteuning van mede ondernemers op zo goed kunt gebruiken. Om dát verder te brengen en te faciliteren, ben ik sinds oktober bestuurslid geworden van de Vereniging Antroposofisch Kinderopvang. Om in mijn rol van voorzitter samen met de leden én de overige bestuursleden, ons mooie platform verder brengen. Helpen jullie ons mee?

De penningmeester

Rogier Hendrikx van Kindercentrum Hansje Stoffel

Oorspronkelijk opgeleid als historicus en klassiek musicus heb ik in 2014 vanuit de olie-industrie een overstap gemaakt naar antroposofische kinderopvang. Vanuit mijn idealisme en met de ervaring hoe ik niet wil dat de wereld is, ben ik toen bij Hansje Stoffel in Delft aan de slag gegaan. Sinds 2019 ben ik penningmeester van onze vereniging. In eerste instantie omdat bij gebrek aan animo de structuur van onze vereniging uiteen dreigde te vallen. Toen lopende 2019 bleek dat onze toenmalige voorzitter langere tijd niet haar functie zou uitoefenen, hebben de toenmalig secretaris Marijoke en ik ons best gedaan om de boel draaiende te houden. Door de contributie te innen op basis van loonsom, is de ledenbijdrage eerlijker (naar draagkracht) geworden. Ook zijn we financieel gezond gebleven. De afgelopen twee Corona-jaren hielpen echter niet om tot bestuurs-initiatieven te komen. Ik ben erg blij met de komst van drie (!) nieuwe bestuursleden. Ik merk dat er veel initiatief- en daadkracht bijeengekomen is. Ik verwacht dat we dit jaar de leden, onszelf en de vereniging op de kaart zetten.

Bestuurslid

Inge den Daas van Kindercentrum Babbels

Mijn naam is Inge den Daas, oprichter en directeur van Kindercentrum Babbels in Hoofddorp. Als dochter van creatieve ouders, opgeleid aan de Geert Grote school in Amsterdam, zie ik altijd en overal mogelijkheden en avontuur. Het begin van Kindercentrum Babbels begon dan ook bij mijn passie om met kinderen te werken en de bureaucratische manier waarop kinderopvang in die tijd georganiseerd werd, dat kon anders. Kindercentrum Babbels is opgericht in de tijd van de telefoonboeken. In het jaar 2000 stond Kindercentrum Babbels bovenaan in het telefoonboek op de kinderopvangpagina. Vanuit de PR gedachten, uit die tijd, een goede vindbare plek. Al vrij snel groeide Babbels uit tot meerdere vestigingen binnen de gemeente Haarlemmermeer. Een vestiging die zich richtte op flexibele opvang op Schiphol, een vestiging voor kinderen met een + vraag en verder alle vormen van opvang. In 2009 ben ik mij gaan scholen in antroposofie. Door deze scholing werd ik mij meer bewust van dingen die voor mij altijd vanzelfsprekend zijn, ik kreeg woorden en kennis over dingen die ik meemaakte. Ik vind het heel belangrijk om relevante kennis op te doen en om deze kennis te delen met pedagogisch medewerkers en andere ondernemers. Een antroposofische, strategische, luisterende, coachende ondernemer die kinderen, ouders en collega’s in hun kracht weet te zetten. Zo ben ik het beste te omschrijven. Door deze opgedane kennis en ervaringen meen ik een zeer goede bijdrage te kunnen leveren als lid in het bestuur van VAK. Ik kijk uit naar ontmoetingsmomenten waarbij we elkaar kunnen vinden en met elkaar in verbinding kunnen staan.

Bestuurslid

Jorika  Ehrlich van  Kindcentrum Kind in Beeld

Mijn naam is Jorika Ehrlich en ik ben oprichter en directeur van Kindercentrum Kind in Beeld in Leiden. Wij bestaan dit jaar 10 jaar! Vanaf de oprichting van de Vereniging Antroposofische Kinderopvang ben ik lid geweest. Soms was ik wat actiever, andere periodes wat meer op de achtergrond, al naar gelang de tijd en ruimte die ik voelde naast een bedrijf en een druk gezin.

Ondertussen zijn mijn kinderen groter, het bedrijf idem en heb ik leidinggevenden in dienst genomen. Dit geeft ruimte om bijvoorbeeld een bestuurstaak op te pakken. Dus toen de vraag kwam binnen de vereniging naar nieuwe bestuursleden heb ik daar “ja” op gezegd. Ik ben deze kinderopvang begonnen vanuit een grote passie en tevens zorg om de huidige generatie kinderen. En vanuit die zorg wil ik de antroposofische kinderopvang zo breed mogelijk toegankelijk maken voor een zo groot mogelijke groep kinderen. Daarbij vind ik het persoonlijk belangrijk om de antroposofie in het hier en nu handen en voeten te geven. Ik hou niet van dogma’s. Zoals we ieder kind in een ontwikkelingsperspectief willen zien, zo kijk ik ook naar ontwikkeling in brede zin.
Ik zou mijzelf omschrijven als iemand die ‘dingen voor elkaar krijgt’ meer dan dat ik heel bestuurlijk in ‘de vorm’ zit. Ik word enthousiast van nieuwe initiatieven ontwikkelen en zoek graag naar wegen hoe iets wel kan. Ik hou ervan om het positieve te zien en te benadrukken. Humor helpt daar zeker bij om soms aan lastige dingen/omstandigheden lucht te geven.

Mijn wens voor de vereniging is dat dit een platform is en steeds meer wordt waarin we elkaar weten te vinden, elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. Met een online omgeving op pedagogisch medewerker-niveau en op het managementniveau. Maar zeker ook ontmoetingsmomenten waarin je de echte verbinding met elkaar vindt. Ik wil me daarvoor inzetten en hoop velen van jullie in de komende jaren tegen te komen. 

 

Wil jij ook lid worden van de vereniging antroposofische kinderopvang?