Mensbeeld

Onze pedagogische visie is gebaseerd op de visie dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest en dat de mens zich fasegewijs (een leven lang) blijft ontwikkelen. Voor het werk in de kinderopvang zijn de eerste twee ontwikkelingsfasen van de mens van belang. In de...

Sociale samenhang en Maatschappij

Sociale samenhang  Een kinderopvang is een kleine gemeenschap waarin kinderen zich gezien kunnen voelen. Daarvoor is het noodzakelijk dat pedagogisch medewerkers weten wat er buiten de opvang in het leven van het kind speelt (thuis en op school). En ouders moeten...

Verbinding met de omgeving

Afgestemd op het kind  Vanuit inzicht in ontwikkelingsfasen van het kind worden omstandigheden gecreëerd waarin kinderen zich vrij en gezond kunnen ontwikkelen. De omgeving en werkwijze zijn gericht op het opdoen van zinvolle ervaringen en geven ruimte aan de...

Afgestemd op het kind

Afgestemd op het kind Vanuit inzicht in ontwikkelingsfasen van het kind worden omstandigheden gecreëerd waarin kinderen zich vrij en gezond kunnen ontwikkelen. De omgeving en werkwijze zijn gericht op het opdoen van zinvolle ervaringen en geven ruimte aan de...