Duurzaam

Jaarfeesten In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld. Spel en fantasie De creatieve vermogens die elk kind in aanleg heeft, komen tot ontwikkeling in een omgeving die de...

Natuur en gezondheid

Jaarfeesten In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld. Spel en fantasie De creatieve vermogens die elk kind in aanleg heeft, komen tot ontwikkeling in een omgeving die de...

Spel en fantasie

Jaarfeesten In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld. Spel en fantasie De creatieve vermogens die elk kind in aanleg heeft, komen tot ontwikkeling in een omgeving die de...

Jaarfeesten

Jaarfeesten In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld. Spel en fantasie De creatieve vermogens die elk kind in aanleg heeft, komen tot ontwikkeling in een omgeving die de...

Ik-ontwikkeling

In drie 7-jaarsfasen (7-14-21 jaar) groeit het kind op tot een volwassen mens met een zelfstandig ik. De ontwikkeling van het ik verloopt volgens een bepaald ritme waarbij drie momenten van belang zijn. Door deze momenten – die vaak als lastig worden ervaren – te...