3e Thema- en ontmoetingsdag

3e Thema- en ontmoetingsdag

Doel van deze dag is elkaar te ontmoeten en samen oefenend ervaringen op te doen om straks weer met frisse energie en vanuit vernieuwd inzicht de kinderen te begeleiden! In de ochtend gaan we d.m.v. euritmische oefeningen vanuit de verschillende invalshoeken ‒...
Bezoek aan Noach en Noppie

Bezoek aan Noach en Noppie

Noach buiten 2 Noach buiten Noach potjes Noach verschoonruimte Noach gemeenschappelijk ruimte Noach Noppie-atelier Noppie-buiten2 Noppie potjes Noppie-buiten Noppie-atelier 2 Noppie-3 Noppie-2 Noppie-1 Bestuur bij Noach Bestuur bij Noppie Op 29 augustus is het...

Hoge kwaliteit in verzorging en aandacht

Vertrouwen Kinderen in de antroposofische kinderopvang krijgen vertrouwen mee in zichzelf omdat hun eigenheid gerespecteerd wordt. De manier waarop zij zich ontwikkelen wordt gezien als uiting van hun eigen weg, ook als dat een opgave is. Dit in tegenstelling tot de...

Vertrouwen

Vertrouwen Kinderen in de antroposofische kinderopvang krijgen vertrouwen mee in zichzelf omdat hun eigenheid gerespecteerd wordt. De manier waarop zij zich ontwikkelen wordt gezien als uiting van hun eigen weg, ook als dat een opgave is. Dit in tegenstelling tot de...

Religiositeit

Voorbeeldfunctie De pedagogisch medewerker heeft een duidelijke voorbeeldfunctie. Jonge kinderen krijgen een omgeving geboden die nagebootst kan worden. In gewoontevorming, gedrag en bezigheden. De pedagogisch medewerker is hierin zelf vaak bewust en onbewust een...