Kenmerken antroposofische kinderopvang

Afgestemd op het kind
Vanuit inzicht in ontwikkelingsfasen van het kind worden omstandigheden gecreëerd waarin kinderen zich vrij en gezond kunnen ontwikkelen. lees meer >

Verbinding met de omgeving
We helpen kinderen zich te verbinden met zichzelf, hun omgeving en de mensen om zich heen. Het vermogen je te verbinden is de basis voor alle sociale relaties. lees meer >

Sociale samenhang 
Een bodem waarop het leven gewoon door kan gaan, en kinderen de dag als een geheel kunnen ervaren zonder ‘knips’ tussen thuis, opvang of school en opvang'. lees meer >

Maatschappij 
In de kinderopvang werken we mee aan een gezonde en vruchtbare basis voor het verdere leven. lees meer >

Mensbeeld
Onze pedagogische visie is gebaseerd op de visie dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. lees meer >

Ik-ontwikkeling
In drie 7-jaarsfasen groeit het kind op tot een volwassen mens met een zelfstandig ik. lees meer >

Jaarfeesten
In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld. lees meer >

Spel en fantasie
De creatieve vermogens die elk kind in aanleg heeft, komen tot ontwikkeling in een omgeving die de fantasie aanspreekt. 
lees meer >

Natuur en gezondheid
Het respectvol leven in en met de natuur ondersteunt een gezonde ontwikkeling van kinderen en wordt bewust nagestreefd. 
lees meer >

Duurzaam
Het werken met jonge kinderen is werken aan de toekomst. Daarom voelen wij een verantwoordelijkheid om duurzaam te ondernemen. lees meer >

Voorbeeldfunctie
De pedagogisch medewerker heeft een duidelijke voorbeeldfunctie. Jonge kinderen krijgen een omgeving geboden die nagebootst kan worden. lees meer >

Religiositeit
Pedagogisch medewerkers zorgen in de kinderopvang voor goede omstandigheden zodat de kiemen kunnen ontspruiten om later echt te voorschijn te komen. lees meer >

Vertrouwen
Kinderen krijgen vertrouwen in de wereld doordat zij zich verbonden kunnen voelen met hun omgeving en de tijd. 
lees meer >

Hoge kwaliteit in verzorging en aandacht
De hoge kwaliteit van onze kinderopvang stoelt op de grote zorg en aandacht die pedagogisch medewerkers hebben voor de kinderen. lees meer >