Antroposofische Kinderopvang

In de antroposofische kinderopvang staat de individuele ontwikkeling van het kind centraal. Want ieder kind is uniek en beschikt over eigen talenten. Dat is het uitgangspunt voor de manier waarop wij naar kinderen kijken en hen benaderen.

‘Opvoeden is de kunst van het herkennen van talenten en de kunst om een klimaat te creëren waarin kinderen zich kunnen ontplooien in een eigen tempo’.

Kenmerken

Onder de noemer antroposofische kinderopvang vallen kinderdagverblijven, gastouderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang die hun pedagogische visie en werkwijze baseren op de antroposofie. Deze organisaties voldoen tevens aan de (wettelijke) eisen zoals onder meer omschreven in de Wet Kinderopvang. Daarnaast zijn de volgende kenmerken van toepassing:

 • Afgestemd op het kind
 • Verbinding met de omgeving
 • Sociale samenhang
 • Maatschappij
 • Mensbeeld 
 • Ik-ontwikkeling
 • Jaarfeesten
 • Spel en fantasie
 • Natuur en gezondheid
 • Duurzaam
 • Voorbeeldfunctie
 • Religiositeit
 • Vertrouwen
 • Hoge kwaliteit in verzorging en aandacht

Lees hier meer over de kenmerken >