Krachten bundelen en kennis delen

‘Pedagogisch medewerkers zorgen in de kinderopvang voor goede omstandigheden zodat de kiemen kunnen ontspruiten om later echt te voorschijn te komen’

De Vereniging Antroposofische Kinderopvang (VAK) is een platform voor het hele werkveld antroposofische kinderopvang in Nederland.

Ben jij pedagogisch medewerker, gastouder, leidinggevende of directeur binnen een antroposofische kinderopvang? Of ben je op zoek naar inspiratie om een antroposofische werkwijze binnen jouw kinderopvangorganisatie te introduceren?

Antroposofische Kinderopvang

In de antroposofische kinderopvang staat de individuele ontwikkeling van het kind centraal. Want ieder kind is uniek en beschikt over eigen talenten. Dat is het uitgangspunt voor de manier waarop wij naar kinderen kijken en hen benaderen.

‘Opvoeden is de kunst van het herkennen van talenten en de kunst om een klimaat te creëren waarin kinderen zich kunnen ontplooien in een eigen tempo’.

Kenmerken

Onder de noemer antroposofische kinderopvang vallen kinderdagverblijven, gastouderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang die hun pedagogische visie en werkwijze baseren op de antroposofie. Deze organisaties voldoen tevens aan de (wettelijke) eisen zoals onder meer omschreven in de Wet Kinderopvang. Daarnaast zijn de volgende kenmerken van toepassing:

 • Afgestemd op het kind
 • Verbinding met de omgeving
 • Sociale samenhang
 • Maatschappij
 • Mensbeeld
 • Ik-ontwikkeling
 • Jaarfeesten
 • Spel en fantasie
 • Natuur en gezondheid
 • Duurzaam
 • Voorbeeldfunctie
 • Religiositeit
 • Vertrouwen
 • Hoge kwaliteit in verzorging en aandacht

Bezoek aan Noach en Noppie

Op 29 augustus is het voltallige bestuur op werkbezoek geweest bij Noach en Noppie in Maastricht. Na een hartelijk ontvangst door Chantal met een uitgebreide rondleiding en een overheerlijke vlaai bij Noach hebben we gebruik mogen maken van de vergaderruimte voor de...

Wil jij ook lid worden van de vereniging antroposofische kinderopvang?  

Agenda